PROJE

Konsorsiyum

Konsorsiyum, projenin tüm hedeflerine ulaşılması amacıyla üyelerinin birbirini tamamlayıcı nitelikteki bilgi ve becerileri temelinde oluşturulmuştur.

 

 

PLANET S.A. Güney Doğu Avrupa bölgesinin teknik danışmanlık ve hizmet sunumu alanında faaliyet gösteren öncü danışmanlık firmasıdır. Kamu kurumlarına ve özel sektör işletmelerine hizmet veren şirket, Türkiye de dahil olmak üzere geniş coğrafyasındaki tüm ülkelerde aktif olarak çalışmakta, Güney Doğu Avrupa ve diğer bölgelerdeki değişen ekonomilerin sonucu olarak artan gerekliliklerin karşılanmasına yönelik hizmetleri sunmaktadır. PLANET, Konsorsiyumun lider ortağıdır.

 

 

PERA Consulting, 20 yılı aşkın bir süredir Avrupa'daki yenilikçiliğin ön planında KOBİ'ler ve üniversiteler için kapasite geliştirme ve eğitim programları düzenlemektedir. Pera Danışmanlık, ekonomik büyüme, artan verimlilik ve yeni iş imkânları sağlayan hükümetler, kurumlar ve şirketler için kalıcı etki yaratan programlar tasarlamakta ve sunmaktadır. En yeni ve ilgili deneyimimiz, ProgressTT yönetimi ve sunumu için Avrupa Komisyonu'nun yüklenicisi olarak atanmamızdır. ProgressTT altında PERA Danışmanlık, TTO'larının fikri mülkiyet ticarileştirme kapasitesini geliştirmelerine yardımcı olmak için Avrupa'daki 100'den fazla üniversite ile birlikte çalışmaktadır.

 

 

Calidad y Medio Ambiente S.A. Şubat 2005'te kurulan bir İspanyol danışmanlık firmasıdır. PRYSMA, şu alanlarda sağladığı hizmetler ile bilinmektedir: sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik Teknik Destek hizmetleri, eğitim ve bilgi transferi, şirketler ve kamu kurumlarına yönelik danışmanlık hizmetleri. İspanya Belgelendirme ve Standardizasyon Kuruluşunun çözüm ortağı olan PRYSMA, ayrıca Avrupa Birliği, Kuzey Afrika, Amerika ve Doğu Asya'daki yönetim sistemleri ve ürünleri için ISO yönetim sistemi belgelerinin, Gönüllü Kalite Belgelerinin (Kalite İşareti) ve Uygunluk Belgelerinin (CE işareti) verilmesi ve korunmasına yönelik düzenli denetimler gerçekleştirmektedir.

 

 

PERA EEMEA, Eylül 2013'te Pera Danışmanlık (BK) Ltd'nin tamamına sahip olduğu bir iştiraki olarak kurulan PERA EEMEA, hükümetler, ajansları ve işletmeleri için stratejik bir ortaktır. Dünyada ekonomik kalkınma ve iş destek programları sunma konusunda yedi yıldan fazla deneyime sahibiz. Benzersiz programlarının büyümeyi hızlandırdığı, rekabetçiliği artırdığı ve istihdam yarattığı kanıtlanmıştır. Şu anda bu uzmanlığı EEMEA bölgesinin ihtiyaçlarına uygun olarak adapte etmekteyiz ve yalnızca Türkiye'de 1.000'in üzerinde şirket ve 100 üniversite ile birlikte çalışarak programlar tedarik ettik.

 

Türkiye'de bulunan Ernst & Young Yönetim Danışmanlık birimleri ile Güney Doğu Avrupa ve Doğu Akdeniz'in öncü Yunan danışmanlık şirketi PLANET S.A.'nın birleşmesi sonucu ilk adı EYC olan PLANET Türkiye, faaliyetlerine 2000 yılında başlamıştır. PLANET Türkiye'nin vizyonu, Türkiye'deki özel şirketlere ve kamu kuruluşlarına yönetim danışmanlığı alanında başarılı ve katma değerli çözümler sunmaktır.

 

 

MAKRO Consulting, KOBİ'ler için eğitim, öğretim ve hayat boyu öğrenmenin teşvik edilmesi, özel sektörün geliştirilmesi, iş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, yeni ve teknoloji temelli yatırımların teşvik edilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması, ortak girişim imkanları ve birleşmeler, girişimciliği geliştirme ve yeni işletmeler ile ilgili faaliyetler yürüten Ankara merkezli bir yönetim danışmanlık şirketidir.

 

 

Konsorsiyum, benzer projeler yürüterek elde ettikleri deneyimlerle münferit üyeler arasındaki bilgi ve deneyim temelli sinerjiyi güçlendirmek amacıyla kuvvetlerini birleştiren altı üyeden oluşmaktadır. Konsorsiyum, geçici bir gruplaşmanın aksine istikrarlı, iyi yapılandırılmış ve entegre bir ekip olarak çalışacaktır. Aynı zamanda, yüksek kalitede sonuçlar ortaya koymak amacıyla yeterli düzeyde esnek ve duyarlı bir yapıya sahip olacaktır.

 

 

Aşağıda özetlendiği gibi, Konsorsiyum üyeleri, önerilen projenin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli tüm uzmanlık alanlarını içermektedir:

 

 

  • KOBİ'ler için kurumsal kapasite geliştirme/iş geliştirme faaliyetlerine ve elverişli ortam oluşturulmasına yönelik teknik destek
  • (İş geliştirme merkezleri ve Teknoparklar da dahil olmak üzere) KOBİ'leri destekleyen yapı/merkezlerin faaliyete geçirilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
  • KOBİ'lerin geliştirilmesi ve rekabet güçlerinin arttırılması için uygun ortam geliştirmek amacıyla büyük ölçekli projeler uygulanması
  • KOBİ'lere yönelik rekabet edebilirlik analizi yürütülmesi ve iş planı geliştirme süreçlerinin desteklenmesi
  • Tanıtım ve ağ kurma da dahil olmak üzere farkındalık arttırma faaliyetleri planlanması ve gerçekleştirilmesi
  • KOBİ'lere ihtiyaç analizine dayalı olarak eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri tasarlanması ve sunulması
  • AB iyi uygulamaları temelinde ulusal ve uluslararası çalışma ziyaretleri hazırlanması ve uygulanması
  • Türkiye'de benzer projelerin uygulanmasına ilişkin deneyim