BİNGÖL İŞGEM

İŞGEM’in Sunduğu Hizmetler

Bingöl İŞGEM’de uygun iş yerlerinin sunulması dışında girişimcilerin kendi iş kollarına bağlı olarak farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere üç aşamalı danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunuluyor:

 1. Yeni bir iş planı geliştirmek veya mevcut iş planının düzenlenmesi için destek verilmesi. Planlar uluslararası standartlar çerçevesinde hazırlanmaktadır.
 2. İş geliştirmenin diğer alanlarında bireysel destek sağlanması. Her bir kiracıya kendisi ile ilgili, pazarlama planlaması, muhasebe sistemi, ürün geliştirme, kümeleme vb. gibi diğer alanlarda da destek verilmesi.
 3. İŞGEM kiracılarının genel ilgi alanlarına yönelik ortak seminerler düzenlenmesi. Pazarlama, muhasebe, IT çözümleri gibi genel konularda İŞGEM kiracıları için ortak seminerler veya eğitimlerin düzenlenmesi.
 4. Hibe programları için proje yazma ve proje yönetimi konularında destek sağlanması.

 

Yukarıda belirtilen konulara ek olarak;

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Pazarlama, görünürlük,
 • Patent kaydı
 • Kalite belgesi
 • İthalat / İhracat mevzuatı ve uygulamaları
 • Vergi dairesi tarafından tescil edilen şirketler ile ilgili yasal ve yasama konuları
 • İŞGEM içinde ve dışında ağ oluşturma

gibi hizmetler de sunuluyor.

 

Özel Etkinlikler

Bingöl İŞGEM’i bölgemizde tanıtmak ve sunulan hizmetler hakkında farkındalığı artırmak üzere iş seminerleri, atölye çalışmaları, sempozyumlar, fuarlar gibi özel etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler yerel yetkililer, odalar, iş kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirilecektir.

Yılda dört kez gerçekleştirilmesi planlanan seminerler için seçilen öncelikli konu başlıkları:

 • İhracat
 • Finansa Ulaşım
 • Pazarlama
 • Maliyet Yönetimi
 • Lojistik
 • Uluslararası Pazarlama
 • Satış Kanalı Geliştirme
 • Kalite Yönetim Sistemi (CE İşareti)
 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • İnsan Kaynakları

Bingöl’de faaliyet gösteren tekstil, mobilya ve gıda işleme endüstrisi gibi birincil sektörlerin yanı sıra diğer sektörlere yönelik seminerler düzenleniyor.