PROJE

Hedef Gruplar

Proje aynı zamanda proje paydaşı da olan geniş bir hedef kitleye sahiptir. Hedef kitle aşağıdaki gibi gruplanmıştır:


Devlet/ kamu sektörü

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (MoSIT) - AB ve Dış İlişkiler Bölümü
 • Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)
 • Bingöl İl Özel İdaresi
 • Bingöl Valiliği
 • Bingöl Belediyesi
 • Bingöl KOSGEB


Girişimciler / yeni iş kuranlar

 • Bingöl ilinde 22 potansiyel kiracı (yeni ve kuruluş aşamasındaki girişimciler)


Çapa İşletmeler

 • hali hazırda faaliyet gösteren işletmeler


Mesleki Dernekler / Birlikler

 • Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası
 • Bingöl Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği


Girişim Sermayesi

 • İş Melekleri ve Türkiye'deki ve potansiyel olarak yurtdışındaki Girişim Sermayesi Fonları


Üniversite / Araştırma Kurumları

 • Bingöl Üniversitesi
 • İldeki diğer yüksek öğretim ve / veya araştırma kurumları,


Kamu / özel ortaklıklar

 • Projenin uygulanması sırasında (varsa) tanımlanacak


Bilgi Çoğaltıcıları

 • Ulusal, bölgesel ve yerel medya
 • Meslek kuruluşları (dernekler/federasyonlar/sendikalar)
 • Ticaret ve Sanayi Odaları
 • Sanayici ve İş Adamları Dernekleri (SIAD), Genç İşadamları Dernekleri (GIADs) gibi ulusal ve yerel seviyede iş dernekleri