PROJE

Fırat Kalkınma Ajansı

Fırat Kalkınma Ajansı’nın görevleri ve verdiği hizmetler;

 

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA); Bingöl, Elâzığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 Bölgesinde 14 Temmuz 2009 tarihinde kurulmuştur. Kalkınma Ajansları faaliyetlerini yürüttükleri bölgelerde, üç temel işlev üslenmektedirler.  Bu işlevlerden ilki, planlama faaliyetleridir. Bu kapsamda, Kalkınma Ajansları bölgenin ihtiyaç ve önceliklerini belirlemek, bölgenin vizyonunu ortaya çıkarmak ve bölgede alınması gereken tedbirleri planlamak amacıyla Bölgesel Planlar yapmaktadırlar. Fırat Kalkınma Ajansı 2014-2023 TRB1 Bölge Planı’nı tamamlamış bulunmaktadır. 2014-2023 Bölge Planı’nda, Bölgenin vizyonu “Eğitimli ve girişimci insan gücüyle üreten, yaşam kalitesi yüksek TRB1” şeklinde belirlenmiştir.

 

Bölgede yürütülen planlama faaliyetleri ve sektörel araştırmalar neticesinde ajansın hibe programları şekillenmektedir. 2010 yılından itibaren ulusal ve bölgesel plan ve programların uygulamasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek sağlayarak bölge ekonomisine önemli katkıda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl ilinde 116 adet projeye hibe desteği sağlamıştır.

 

Destek alan yararlanıcıların eş finansmanı dâhil il ekonomisine yaklaşık 47 milyon civarında yatırım bütçesinin kazandırıldığı bu projelere Ajans tarafından sağlanan hibe desteği yaklaşık 25,75 milyon TL’dir. Fırat Kalkınma Ajansı görev alanını oluşturan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 Bölgesinde ise toplamda 558 adet projeye destek sağlamıştır. Destek alan firma, kurum ve kuruluşların eş finansmanı dâhil bölge ekonomisine yaklaşık 166,7 milyon civarında yatırım bütçesinin kazandırıldığı bu projelere Ajans tarafından sağlanan hibe desteği yaklaşık 90,9 milyon TL’dir.

 

Üçüncü temel görev ise Yatırım Destek faaliyetleridir. Dört ilde bulunan Yatırım Destek Ofisleri bu görevi yerine getirmek için çalışmaktadır. İllerimizin yatırım ortamının tanıtımını yapmak, potansiyel yatırım alanlarını ortaya çıkarmak, bölgeye dışarıdan yatırımcı çekmek, yatırımcılara yapacakları yatırımla alakalı teknik bilgi ve destek sağlamak, bürokratik işlemlerinde yardımcı olmak bu ofislerimizin temel görevleridir.