Duyurular

BİNGÖL GIDA SEKTÖRÜ KÜMELENME ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Bingöl İl Özel İdaresi, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla yürütülen Bingöl İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi kapsamında Gıda Ürünleri İmalatı Sektörünün Değer Zincirinin Analizi (DZA), Rekabet Stratejisi ve Kümelenme Yol Haritası çalışmaları çerçevesinde Bingöl İŞGEM Teknik Destek Ekibi öncülüğünde firmalarla görüşmeler gerçekleştirilerek konuya ilişkin anketler yapıldı. Elde edilen veriler neticesinde gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların yanı sıra Fırat Kalkınma Ajansı başta olmak üzere, İŞGEM Genel Müdürü, Bingöl Üniversitesinden akademisyenler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personeli, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ve personeli, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, KOSGEB Müdürü, OSB Müdürü, TSO yöneticileri, Damızlık Sığır Üreticileri Birliği başkanı, Arıcılar Birliği personeli ile gıda sektör firma temsilcilerinin katılımı ile 17 Ocak 2018 tarihinde Grand Berti Otel’de çalıştay düzenlendi.

Çalıştay’da Bingöl Gıda Sektörü Değer Zinciri Analizi, Rekabet Stratejisi ve Kümelenme Yol Haritası Çalışması kapsamında katılımcılarla fikir alış-verişi yapılarak Bingöl’ün gıda sektöründe ilerleme kaydedilmesi amacıyla Dünya’da etkin olarak faaliyet gösteren küme topluluklarına değinildi. Bingöl’de bu tarz kümelenmenin alt yapısının oluşması için sorunlara çözüm önerileri sunuldu. Çalışma sonucunda Bingöl Gıda Sektörü Değer Zinciri Analizi, Rekabet Stratejisi ve Kümelenme Yol Haritası ortaya konulacak olup sektör firmaları ve ilgili paydaşların işbirliğiyle önümüzde ki yıllarda bu stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.